Mũi Né Victory Guest House – Nhà nghỉ Thắng Lợi – Nhà nghỉ Mũi Né, Phan Thiết

Tuyển Dụng

Mũi Né Victory Guest House tuyển nhân viên tháng 5/2017

Tài sản lớn nhất của Victory Guest House là con người, vì vậy Victory Guest House luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Victory Guest House đầu tư chú trọng xây dựng chính[…]